Ram bhakt le chala re ki nishani lyrics:

Ram bhakt le chala re ki nishani lyrics video